ORGANISATIE

Bestuur

Het dagelijks bestuur van Gemert Geeft bestaat uit:

Voorzitter: Kees Vermunt

Secretariaat: Nicole van Lierop

Penningmeester: Wichard van Helvoirt

Bestuurslid: Annie van der Niet

Bestuurslid: Mark Roijackers

Bestuurslid: Rein Zeegers

Het bestuur heeft structureel overleg met alle aanspreekpunten van de aangesloten goede doelen.

Beleidsplan

Het bestuur van de Stichting Gemert Geeft maakt met het beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke maatregelen het wil nemen om de stichting plaatselijk bekendheid te geven. Download het beleidsplan.

Criteria goede doelen

Deelnemende goede doelen worden geselecteerd door het bestuur van Gemert Geeft. Alle aangesloten goede doelen zijn in bezit van het CBF-keurmerk en hebben de ANBI status.

ANBI status

Stichting Gemert Geeft beschikt over de ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Stichting Gemert Geeft is bij de Belanstingdienst bekend volgens het volgende ANBI registratienummer: RSIN / BSN 857810479