Collecte 2020

De jaarlijkse collecteweek in het voorjaar is niet door kunnen gaan vanwege het corona-virus, dat helaas ook in Gemert veel impact heeft gehad. Ondanks dat het virus nog steeds onder ons is, heeft het bestuur besloten om voor de 15 Goede Doelen alsnog een aangepaste collecte te organiseren. Collectanten komen dit jaar niet langs de deur, maar we vragen u eenmalig een bedrag over te maken.

Op deze website vindt u de nodige informatie over deze deelnemende Goede Doelen. Uw donatie kan worden overgemaakt naar het algemene banknummer van Stichting Gemert Geeft t.w.; NL92 RABO 0321 7397 36 o.v.v. Collecte GG 2020.

Het totaalbedrag zal uiteindelijk, naar rato van de opbrengsten van voorgaande jaren, worden verdeeld over de 15 Goede Doelen.

Laten we samen een mooi bedrag schenken aan de organisaties die in deze bijzondere tijd misschien niet zullen krijgen wat ze verdienen, maar het toch heel goed kunnen gebruiken!

Bij voorbaat hartelijk dank!

Bestuur Stichting Gemert Geeft